zondag 7 februari 2016

confirmation bias

confirmation biasconfirmation bias
Nederlandstalig boek over tradingsystemen
 en dus ook over tradingstrategie vanaf €7,-
Een term die we niet alleen in de beleggingspsychologie tegenkomen maar ook daarbuiten is confirmation bias. Het is de neiging van mensen om na een genomen beslissing op basis van een idee (bijvoorbeeld het geloof in de ontwikkeling van een aandeel, een trade of van de economie) om eerder een bevestiging van het idee te accepteren dan een objectief gezien even geldig tegenargument.

Het is heel sterk te zien bij mensen die geloven in complotten, natuurverschijnselen en dergelijke die doorgaans veel energie steken in het lezen en communiceren over 'hun' theorie

Het is bij traders en beleggers een belangrijke oorzaak van het verschijnsel dat men erg slecht is in het nemen van verliezen op posities die anders lopen dan men had voorzien.
Gebruikte begrippen in confirmation bias


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bias
  ... bij een schatting is de bias het verschil tussen de geschatte waarde en de werkelijke waarde...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer