woensdag 17 februari 2016

Rendement op portefeuille

Rendement op portefeuille


Het Rendement op portefeuille is het rendement dat op een effectenportefeuille wordt behaald.

Dit rendement op portefeuille is vooral afhankelijk van de gebruikte portefeuillestrategie, met name op het gebied van spreiding en het acceptabele risico.
Gebruikte begrippen in rendement op portefeuille


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
portefeuillestrategie
  ... in plaats van actieve portefeuillestrategie spreken we ook wel van dynamische beleggingspolitiek...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer