zondag 7 februari 2016

Dividendblad

Dividendblad


Het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel (Kstuk).

een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes (dit zijn de dividendbewijzen) en een apart vak dat de talon wordt genoemd.

Deze vakjes konden afgeknipt worden waarna men op basis van het dividendbewijs het dividend kon innen en op de talon kon een nieuw dividendblad verkregen worden.
Gebruikte begrippen in dividendblad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
talon
  ... een talon is een speciaal dividendbewijs waartegen een nieuw blad met dividendbewijzen te verkrijgen is...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar dividendblad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
k stukken
  ... met k stukken afkorting van klassieke stukken bedoelen we de traditionele fysieke effecten met een couponblad of een dividendblad...Lees meer
cfstukken
  ... de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is...Lees meer
ontvangsterkenning van deponering
  ... de ontvangsterkenning van deponering effecten is een schriftelijke verklaring van een bank of een bewaarbedrijf omtrent de...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer