maandag 22 februari 2016

Dealing room

Dealing room


De dealing room van een bank is de afdeling waar men, meestal per telefoon of direct op het beeldscherm, valuta's, effecten, opties en termijncontracten verhandelt.

Deze handel is zowel voor klanten als voor de bank zelf.
Gebruikte begrippen in dealingroom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer