vrijdag 26 februari 2016

Bedrijfssparen

Bedrijfssparen


In de Wet op de Loonbelasting zijn gunstige fiscale regels opgenomen voor regelingen voor  bedrijfssparen.

Voorbeelden van bedrijfssparen zijn  als spaarloon en premiesparen.

Als voorwaarde geldt hierbij dat ten minste 75% van de werknemers aan deze regelingen kunnen deelnemen.

Deelname is niet verplicht: iedere werknemer kan zelf bepalen of hij meedoet.

Nadeel is dat deze regelingen vaak een politieke achtergrond hebben en met het draaien van de politieke wind in de regering weer afgeschaft of minimaal gewijzigd worden. Als spaarmiddel voor de lange termijn heb je er in het algemeen daardoor wat minder aan.

Gebruikte begrippen in bedrijfssparen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer