zaterdag 9 januari 2016

Oligarchische clausule

Oligarchische clausule


Een oligarchische clausule is een bepaling in de statuten van een vennootschap waarbij bijzondere bevoegdheden zoals bijvoorbeeld het benoemen van commissarissen, worden toegekend aan bepaalde aandeelhouders.

Deze speciale aandeelhouders die in oligarchische clausule genoemd worden zijn bijvoorbeeld


  • de oprichters ,
  • familieleden of nakomelingen van de oprichters,
  • personen die een belangrijk aandeel hebben geleverd in het tot stand komen van de vennootschap. 


Gebruikte begrippen in oligarchische clausule


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar oligarchische clausule in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer