dinsdag 26 januari 2016

Fugit

Fugit


De fugit is een getal dat de mogelijkheid van het voortijdig uitoefenen van een Amerikaanse optie aangeeft in de vorm van een getal tussen de 0 en de 10.

De fugit wordt berekend uit de delta en de theta maar wordt in de praktijk zelden gebruikt.
Gebruikte begrippen in fugit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer