zaterdag 30 januari 2016

Flex optie

Flex optie


flexoptie
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een FLexible EXchange-optie is een optiecontract met een door de betrokken partijen in overleg te bepalen looptijd, uitoefenprijs en stijl .

De onderliggende waarde is altijd een op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges verhandelbare Nederlandse staatslening met een omvang van minimaal 1 miljard.

De verhandeling vindt plaats op en volgens de reglementen van de optiebeurs van Amsterdam Exchanges.

Flex-opties zijn ontwikkeld voor professionele beleggers en combineren de flexibiliteit van het product met de zekerheid van beursgenoteerde opties.
Gebruikte begrippen in flexible exchange optie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
staatslening
  ... een staatslening is een obligatie die wordt uitgegeven door de landelijke overheid en in nederland dus door de staat der...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar flexible exchange optie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer