maandag 4 januari 2016

regionale arbeidsverdeling

regionale arbeidsverdeling


Onder de regionale arbeidsverdeling verstaan we dat in een land bepaalde productie vooral in bepaalde gebieden (= regio's) plaats vindt.

Meestal omdat de plaatselijke omstandigheden daar gunstig zijn.

We vinden geen palingvisserij in Limburg.

En zo vond men in Nederland de textielindustrie in Twente, de schoenindustie in Brabant, de bollenkwekers in Noord- en Zuidholland en dergelijke.
Gebruikte begrippen in regionale arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer