maandag 4 januari 2016

participanten

participanten


De participanten van een onderneming zijn de ondernemingsleiding, de werknemers, de aandeelhouders, de banken, de leveranciers, de afnemers en de overheid.
Gebruikte begrippen in participanten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiĆ«ren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar participanten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fictief rendement
  ... onder het fictief rendement verstaan we het sinds 1 januari 1970 ingevoerde fictief inkomensbestanddeel voor aandeelhouders of participanten van...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
omgevingsfactoren
  ... tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een fonds voor gemene rekening of ook wel beleggingsdepot genoemd is een vorm van een beleggingsfonds waarbij...Lees meer
omnibusaccount
  ... onder een omnibus account verstaan we een speciale bankrekening met meerdere participanten wordt bijvoorbeeld gebruikt om te handelen voor...Lees meer
verenigingvastgoedparticipanten
  ... de vereniging vastgoed participanten afgekort tot de vvp is een non profit organisatie die zich tot doel stelt...Lees meer