dinsdag 5 januari 2016

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting


De overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken.

Deze bedraagt normaal 6% van de verkoopprijs van de woning maar hier wordt door de overheid van afgeweken naar 2% om de woningmarkt te sturen.

 Deze overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van de kosten koper en is dus meestal geen onderdeel van de verkoopprijs.
Gebruikte begrippen in overdrachtsbelasting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar overdrachtsbelasting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


kostenkoper
  ... als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de...Lees meer