dinsdag 5 januari 2016

overdispositie

overdispositie


Onder overdispositie verstaan we rood staan (debet) boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet is verleend.

Veel kredietgevers controleren bij een opname over een overboeking of de ingestelde limiet wordt overschreden. Is dat het geval dan zijn er vaak twee mogelijkheden.

In het eerste geval wordt de opname of overboeking glashard geweigerd en de kredietnemer krijgt bericht dat deze niet is uitgevoerd.

In het tweede geval wordt deze wél uitgevoerd maar dient de kredietnemer binnen zeer korte tijd geld bij te storten. Ook wordt er in deze gevallen in het algemeen een redelijk hoge rente berekend.
Gebruikte begrippen in overdispositie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer