zaterdag 9 januari 2016

Omnibus account

Omnibus account


Onder een Omnibus account verstaan we een speciale bankrekening met meerdere participanten. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om te handelen voor een groep rekeninghouders.

Het is een constructie met veel problemen in verband met de noodzaak van allerlei vergunningen in het kader van verschillende financiële wetgeving en daarmee is de Omnibus account in Nederland niet echt goed te gebruiken.
Gebruikte begrippen in omnibusaccount


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
participanten
  ... de participanten van een onderneming zijn de ondernemingsleiding de werknemers de aandeelhouders de banken de leveranciers de afnemers en de...Lees meer