maandag 11 januari 2016

Netto buitenlands actief

Netto buitenlands actief


Het Netto buitenlands actief, afgekort tot NBA is het verschil tussen de vorderingen van een bank op het buitenland (buitenlands actief) en de schulden van die bank aan het buitenland (buitenlands passief).
Gebruikte begrippen in NBA


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
buitenlands actief
  ... onder het buitenlands actief verstaan we de vorderingen van een bank op het buitenland...Lees meer