maandag 11 januari 2016

Nederlandse Bankiersvereniging

Nederlandse Bankiersvereniging


De Nederlandse Bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van De Nederlandsche Bank NV.

De Nederlandse Bankiersvereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van het bankbedrijf in Nederland in de ruimste zin.

De Nederlandse Bankiersvereniging is een representatieve organisatie in het monetaire overleg met De Nederlandsche Bank NV.
Gebruikte begrippen in nederlandse bankiersvereniging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


algemene banken
  ... primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar nederlandse bankiersvereniging in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


minimumcondities
  ... de zogenaamde minimumcondities zijn de tarieven die de leden van de nederlandse bankiersvereniging conform het reglement van die vereniging minimaal...Lees meer
reglement voor de wisselhandel
  ... het reglement voor de wisselhandel is een tweedelig reglement van de nederlandse bankiersvereniging voor transacties in vreemde...Lees meer
reglement van de nederlandse bankiersvereniging
  ... het reglement van de nederlandse bankiersvereniging is het reglement waarin de minimumcondities zijn vastgelegd die de...Lees meer
nederlandse spaarbankbond
  ... de nederlandse spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in nederland waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten...Lees meer
college van overleg
  ... met het college van overleg bedoelen we het informele overleg ter bespreking van gemeenschappelijke zaken tussen de nederlandse...Lees meer