donderdag 21 januari 2016

Nationalisering

NationaliseringNationalisering is een maatregel door een centrale overheid waardoor deze een aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen toebehorende onderneming zelf in eigendom krijgt.

De oorspronkelijke eigenaar dient in beginsel schadeloos te worden gesteld. Dit gebeurt zeker niet altijd.

Een recent voorbeeld is de nationalisering van de SNS bank door de Nederlandse overheid.
Gebruikte begrippen in nationalisering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer