maandag 11 januari 2016

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie


De Nationale Hypotheek Garantie is een vorm van borg- of garantstelling die door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt afgegeven voor een hypotheek.

Voor het bedrag van de borgstelling kan de koper altijd een hypotheek afsluiten.

Het inkomen van de koper, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het WEW.

De aanvraag loopt via de geldverstrekker of de tussenpersoon waar de hypotheek wordt afgesloten. Vaak gebruikt men de afkorting NHG.
Gebruikte begrippen in nationale hypotheek garantie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

Begrippen waar nationale hypotheek garantie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


renteopslag
  ... de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beĆ«indigd...Lees meer
NHG
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
verkrijgingskosten
  ... de verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning...Lees meer
gemeentegarantie
  ... gemeentegarantie is een vorm van verzekering voor afgesloten hypotheken per 1 januari 1995 vervangen door de nationale hypotheek garantie nhg...Lees meer