dinsdag 12 januari 2016

modaal inkomen

modaal inkomen


Het modaal inkomen wordt zichtbaar als we de inkomens statistisch gaan verwerken en in een grafiek gaan zetten. Het is dan het inkomen dat in die grafiek of statistiek het meest voorkomt. Het modaal inkomen is dus geen gemiddeld loon of iets dergelijks.

Een dergelijk berekening van een modaal inkomen kun je ook maken voor allerlei subgroepen, dus bijvoorbeeld voor voor alleenstaanden, gehuwden enzovoort.

In de praktijk is er een groep die nogal eens als "modaal" naar voren springt. Zo vaak dat men het begrip vereenvoudigd heeft naar het inkomen van een gehuwde werknemer met twee kinderen jonger dan 16 jaar, en een looninkomen dat iets onder de vroegere premiegrens van de ziektekostenverzekering ligt.

Door inflatie verandert dit modaal inkomen vrijwel constant.
Gebruikte begrippen in modaal inkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
premiegrens
  ... de premiegrens is het loon waarover ten hoogste premie voor de sociale verzekeringen verschuldigd is...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer