dinsdag 12 januari 2016

merchant letter of credit

Merchant letter of credit


Een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper aan de verkoper, waarin de koper verklaart dat hij de op hem te trekken wissel(s) zal betalen resp. accepteren, of dat de wissel met documenten bij zijn bank ter betaling kan worden aangeboden. Ongeacht of een merchant letter of credit rechtstreeks wordt toegezonden dan wel via een bank wordt geleid, het houdt generlei verbintenis in van een bank, tenzij deze het confirmeert.
Gebruikte begrippen in merchant letter of credit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsbelofte
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
letter of credit
  ... een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van...Lees meer
verbintenis
  ... onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer