vrijdag 15 januari 2016

koppen en staarten

koppen en staarten


Koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening, waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen plaatsvindt.

Indien voor elk aflossingsbestanddeel een aparte schuldbekentenis is getekend, is het mogelijk voor de geldgever om tijdens de looptijd van de lening de (kop)aflossingen die bijv. over 1 of 2 maanden vervallen en in de toekomst de eind(staart)aflossing te verkopen aan andere geldgevers die geïnteresseerd zijn in het verstrekken van een kortlopende lening. Dit vindt in de regel plaats door bemiddelaars in onderhandse geldleningen.
Gebruikte begrippen in koppen en staarten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bemiddelaars
  ... Bemiddelaars zijn personen en bedrijven die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer