zondag 17 januari 2016

Koopkrachtpariteit

KoopkrachtpariteitVolgens de economie is de koopkrachtpariteit de theoretische koopkrachtverhouding tussen twee landen zoals die in de wisselkoersen van valuta wordt terug te vinden is.

Volgens de theorie vloeien bij een volledige vrijheid in het internationale verkeer de veranderingen in de wisselkoersen voort uit wijzigingen in de koopkrachtverhouding.

De koopkrachtpariteit vinden we ook wel terug als de wisselkoers die gecorrigeerd is voor het verschil in prijsniveau tussen landen.

Op deze manier kan een betere internationale vergelijking van koopkracht en welvaart gemaakt worden.
Gebruikte begrippen in koopkrachtpariteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer