zaterdag 16 januari 2016

internationaleliquiditeiten

internationaleliquiditeiten


De zogenaamde internationale liquiditeiten zijn de internationaal aanvaarde ruilmiddelen in de vorm van goud, direct opeisbare tegoeden in convertibele valuta en bijzondere trekkingsrechten van het Internationale Monetaire Fonds alsmede andere formeel liquide vorderingen op het buitenland.
Gebruikte begrippen in internationale liquiditeiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


convertibele valuta
  ... onder een convertibele valuta of ook wel converteerbare valuta verstaan we valuta die onbeperkt tegen alle andere valuta kan...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
trekkingsrechten
  ... onder de trekkingsrechten verstaan we de kredietmogelijkheden bij het internationaal monetair fonds...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer