zaterdag 16 januari 2016

international airtransport association

international airtransport association


De International Air Transport Association, vaak afgekort aangeduid tot IATA is de Internationale luchtvrachtvervoerdersassociatie.

De aangesloten vervoerders hebben zich verplicht  om te handelen in overeenstemming met de bepalingen die op dit vervoer van toepassing zijn.

De zijn ondermeer vastgelegd in het verdrag van Warschau en de Wet Luchtvervoer van 1996.

Uiteraard geldt dit alleen voor zover het Nederlandse recht van toepassing is. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/01/economie-international-airtransport-association.html
Gebruikte begrippen in IATA


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer