zaterdag 16 januari 2016

interbancair deposito

interbancair deposito


Een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd.

In feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene bank aan de andere bank geld leent door geld op deposito te plaatsen, waarbij de termijn en de rente van te voren worden afgesproken.
Gebruikte begrippen in interbancair deposito


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
interbancair
  ... de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer