zondag 17 januari 2016

integrale kostprijs

integrale kostprijsDe integrale kostprijs is de som van alle kosten die gemaakt moeten worden om een bepaalde dienst te kunnen leveren of een bepaald product te kunnen verkopen.

De integrale kostprijs wordt dan uitgedrukt in een aantal euro's per eenheid product of per geleverde dienst.
Gebruikte begrippen in integrale kostprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar integrale kostprijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer