dinsdag 19 januari 2016

inferieure goederen

inferieure goederen


inferieure goederen zijn goederen met een negatieve inkomenselasticiteit. Bij het stijgen van het inkomen gaat men van deze goederen minder gebruiken. Voorbeelden: margarine, aardappelen en gehakt worden vaak vervangen door luxere maaltijden.
Gebruikte begrippen in inferieure goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer