Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 19 januari 2016

indicatie

Indicatie


De indicatie zijn de eerste bied- en laatkoersen die een hoekman (of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft opgevolgd) bij de opening van de effectenbeurs opgeeft.

Op deze indicatie kan waarschijnlijk gehandeld worden.

Het gaat dan vooral om fondsen waarbij voorbeurs bepaald koersgevoelig nieuws naar buiten is gekomen of om fondsen waar al langer niet in gehandeld is zodat de koersen ten opzichte van de rest van de beurs wat achterlopen.
Gebruikte begrippen in indicatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
koersgevoelig nieuws
  ... onder koersgevoelig nieuws verstaan we nieuws dat hoogstwaarschijnlijk van invloed zal zijn op de handel op de beurs en...Lees meer
voorbeurs
  ... we spreken over voorbeurs als handel of een andere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een koersgevoelige gebeurtenis al voor...Lees meer

Begrippen waar indicatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
bandbreedte
  ... Het begrip bandbreedte kent nogal wat betekenissen1 bij valuta het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers...Lees meer
beursgraadmeter
  ... een beursgraadmeter moet een indicatie geven van het sentiment op de beurzen maar omdat in de media in het algemeen...Lees meer
firmquote
  ... een firmquote is een biedprijs of laatprijs waarop direct gehandeld kan worden vaak zijn bied en laatprijzen meer een indicatie...Lees meer
stick sandwich
  ... de stick sandwich is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse het koerspatroon...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
doji
  ... een doji is een kaars candle uit de candlestickanalyse met klein lichaam en kleine schaduwen soms is het lichaam niet...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
hinesratio
  ... de hines ratio is de berekening van een uitgebreide vorm van de put call ratio waarbij de volumes meegenomen...Lees meer
historisch fondsrendement
  ... het historisch fondsrendement is het rendement dat door beleggingsfondsen en dergelijke wordt voorgehouden aan nieuwe klanten...Lees meer
keyreversal down
  ... bij het key reversal downpatroon zien we een forse stijging van de koersen gedurende de dag waarbij deze...Lees meer
advance decline line
  ... De zogenaamde advance decline net difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een...Lees meer
advance decline ratio
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman...Lees meer
accounts payable turnover ratio
  ... De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
stopkoers
  ... de stopkoers is de advieskoers die de hoekman om 1315 koers afgeeft als er nog geen andere koers voor een...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
member short ratio
  ... de member short ratio of msr is een sentiment indicator die de short selling dus het verkopen van...Lees meer
ulcerindex
  ... een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde ulcer index...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
guidance
  ... onder guidance verstaan we het gebruik in de verenigde staten om elke drie maanden een prognose van de winstcijfers voor...Lees meer
human development index
  ... de zogenaamde human development index ofwel afgekort tot de hdi is een door het united nations development programme...Lees meer
afstempelen
  ... Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
amplitude
  ... De amplitude is de hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging dus de uitslag gemeten vanuit de 0 waarde...Lees meer
persoonlijkrisicoprofiel
  ... voor elke trader is het van groot belang te weten hoe deze op risico reageert ofwel het eigen persoonlijk...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
indicatiekoers
  ... De indicatiekoers is louter een een adviesprijs de hoekman of zijn opvolger geeft er een indicatie mee met betrekking tot...Lees meer
emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
betafactor
  ... de betafactor is het getal dat aangeeft in hoeverre de beweeglijkheid van een aandeel overeenkomt met de index...Lees meer
regressie
  ... regressie in een veelgebruikte techniek om de grote lijn te vinden in een hoeveelheid gegevens ook in de technische analyse...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer
beta
  ... de beta of betafactor staat voor de mate waarin een fonds met de beurs als geheel of met een index...Lees meer
HWWA grondstoffenindex
  ... de hwwa grondstoffenindex wordt door het duitse instituut hwwa bepaald deze index geeft een indicatie van de prijzen die...Lees meer
national association of puchasing managers index
  ... de national association of purchasing managers index wordt vooral gezien als een indicatie voor de gezondheid...Lees meer
reëel inkomen per inwoner
  ... het reëel inkomen per inwoner is het nationale inkomen van een land gecorrigeerd voor geldontwaarding dat gedeeld...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
liquidity stress index
  ... de liquidity stress index is een index die door de rating agency moody's wordt bijgehouden de index geeft...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
technische goederenvoorraad
  ... de technische goederenvoorraad is de aanwezige voorraad grondstoffen halffabrikaten en gereed produkt...Lees meer
flow of fundsindicators
  ... De zogenaamde Flow of funds indicators zijn bedoeld om een indicatie te geven van de verwachtingen van grote marktpartijen....Lees meer
amsterdaminterbankofferedrate
  ... De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term...Lees meer
accounts receivable turnoverratio
  ... de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt...Lees meer
backlog
  ... onder de backlog verstaan we de rij met orders die in een onderneming nog wachten op behandelingde backlog geeft een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.