dinsdag 19 januari 2016

Indirecte vermogensverschaffing

Indirecte vermogensverschaffing


Ondere indirecte vermogensverschaffing verstaan we een transactie op de vermogensmarkt die met de tussenkomst van een financiële instelling zoals bijvoorbeeld een bank tot stand komt.
Gebruikte begrippen in indirecte vermogensverschaffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer