vrijdag 22 januari 2016

hypothecaire lening

hypothecaire lening


Een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor, als zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom en rente, een hypotheek is verstrekt.
Gebruikte begrippen in hypothecaire lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar hypothecaire lening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
effecthypotheek
  ... een effecthypotheek is een vrij complexe nieuwe hypotheekvorm bestaat meestal uit 3 of 4 onderdelen de hypothecaire lening een beleggingskapitaal...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer