zondag 24 januari 2016

Hoofdrekening van banken bij De Nederlandsche Bank NV

Hoofdrekening van banken bij De Nederlandsche Bank NV


De Hoofdrekening van banken bij De Nederlandsche Bank NV is de rekening die iedere bank bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) aanhoudt en via welke alle interbancair betalingsverkeer wordt afgewikkeld.

Over het creditsaldo wordt geen rente vergoed en debetstanden op deze hoofdrekening zijn slechts toegestaan indien en voor zover daartoe onderpand bij DNB is gedeponeerd en zijn aan een maximum gebonden.
Gebruikte begrippen in hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
interbancair
  ... de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer