zondag 24 januari 2016

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans


Onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd.

Hiermee wordt het financiële inzicht in de gezamenlijke bedrijven sterk vergroot.

Bij deze consolidatie worden de vorderingen en schulden die de betrokken bedrijven over en weer op elkaar hebben, tegen elkaar weggestreept.

Dit consolideren, ofwel het in elkaar schuiven van de financiële gegevens van meerdere ondernemingen vindt slechts plaats voor zover er sprake is van een meerderheidsdeelneming van de ene onderneming in de andere. Je mag dus zeggen dat er sprake is van een hiërarchie van ondernemingen, ieder met een eigen balans.

We zien vaak een geconsolideerde balans op holding niveau omdat dit meestal het topje van een organisatie is.

In plaats van geconsolideerde balans komen we ook de term concernbalans tegen.

Vertalingen van Geconsolideerde balans

Engels:  consolidated balance sheet

Gebruikte begrippen in balansconcern


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
consolidatie
  ... consolidatie is het samenvoegen van alle afzonderlijke jaarrekeningen van bedrijven die tot een concern of conglomeraat behoren...Lees meer
geconsolideerde balans
  ... onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd...Lees meer
meerderheidsdeelneming
  ... onder een meerderheidsdeelneming verstaan we dat een bedrijf een belang van meer dan 50% in een ander bedrijf heeft...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer