dinsdag 26 januari 2016

funding

funding


Met de Engelstalige term funding bedoelen we het bijeen halen van een som geld.

Dit kan voor een goed doel zijn maar het wordt ook gedaan door banken om geld te verzamelen dat weer uitgezet kan worden, bij voorkeur tegen een hogere rente dan men bij de funding heeft betaald.
Gebruikte begrippen in funding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar funding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


fundingbond
  ... een zogenaamde funding bond is een obligatie die speciaal wordt uitgegeven om achterstallige rentebetalingen en aflossingen op andere obligaties...Lees meer
rolloverlening
  ... een rollover lening is een lening met middellange of lange looptijd waarvoor de funding op korte termijn wordt verkregen...Lees meer
sivlite
  ... onder de siv lite verstaan we een vorm van de siv ofwel structured investment vehicle dat echter een groter...Lees meer