vrijdag 29 januari 2016

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement


Een Forward Rate Agreement of FRA is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een bepaalde rente te betalen of te ontvangen.

Er vindt zoals bij alle vormen van de forward geen tussentijdse verrekening plaats.

Dit vinden we alleen aan het einde van de looptijd.

Er is geen sprake van clearing of overname van de risico's.

Partijen dienen zich dus goed in te dekken tegen het niet nakomen van de afspraken.
Gebruikte begrippen in forward rate agreement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
forward
  ... een forward is een soort future waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer

Begrippen waar forward rate agreement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer