zaterdag 30 januari 2016

flexwerken

flexwerken


We spreken van flexwerken bij een arbeidsovereenkomst,  waarbij de werktijden afhankelijk zijn van de behoefte bij de werkgever. Werknemer en werkgever maken hier afspraken over. Vaak is de werknemer ook niet direct in dienst bij de werkgever maar wordt deze via een derde partij ingehuurd.
Gebruikte begrippen in flexwerken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer