donderdag 21 januari 2016

alternatief aanwendbare middelen

alternatief aanwendbare middelenOnder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of anders gezegd de middelen (zoals bijvoorbeeld productiefactoren en kapitaal ) die voor meer dan een bestemming gebruikt kunnen worden.

Een eenheid arbeid kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de productie van auto's of motorfietsen.

Eenmaal ingezet voor de productie van motorfietsen kan deze zelfde eenheid arbeid niet op datzelfde moment worden gebruikt bij de productie van auto's.

Er moet dus altijd een keuze worden gemaakt waar deze eenheid arbeid het beste ingezet kan gaan worden.

Gebruikte begrippen in alternatief aanwendbare middelen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar alternatief aanwendbare middelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer