zondag 10 januari 2016

Notering in percenten

Notering in percenten


Onder een Notering in percenten verstaan we een beurskoers, uitgedrukt in percenten van de nominale waarde.

Deze notering in percenten komen we in de praktijk zelden tegen. Er wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van een aan- en verkoopkoers.
Gebruikte begrippen in notering in percenten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer