zondag 10 januari 2016

Notering in euro's

Notering in euro's


We spreken van een Notering in euro's bij een beurskoers, uitgedrukt in een bedrag in euro's met fracties van €0,10
Gebruikte begrippen in notering in euros


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer