donderdag 21 januari 2016

Koersrisico obligatie

Koersrisico obligatieHet koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd .

Het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende de looptijd van obligaties als gevolg van een stijging van het renteniveau ten opzichte van de vastgestelde obligatierente.

Het effect van het koersrisico is gedurende de tijd dat een obligatie na haar uitgifte loopt, mede afhankelijk van de resterende looptijd en de eventueel te behalen belastingvrije koerswinst.
Gebruikte begrippen in koersrisico obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
koerswinst
  ... onder koerswinst verstaan we de winst die wordt behaald door aandelen tegen een hogere prijs te verkopen dan waartegen ze...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
resterende looptijd
  ... de resterende looptijd wordt ook wel de pro resto looptijd genoemd de resterende looptijd is het gedeelte van de...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar koersrisico obligatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


obligatie koersrisico
  ... het koersrisico obligatie wordt ook wel het rentestandrisico genoemd het is het tussentijds koersrisico dat aanwezig is gedurende...Lees meer