maandag 18 januari 2016

Introductie door emissie

Introductie door emissie


Onder een Introductie door emissie verstaan we het uitgeven van effecten, waarbij in Nederland het publiek de gelegenheid heeft om op de emissie in te schrijven.

Tegelijkertijd wordt er een aanvraag tot toelating tot de officiële markt gedaan van het nog niet toegelaten fonds.
Gebruikte begrippen in introductie door emissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer