dinsdag 26 januari 2016

Full-lot order

Full-lot order


Een Full-lot order is een order die ofwel in zijn geheel ofwel niet uitgevoerd moet worden.
Gebruikte begrippen in full lot order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer