zondag 31 januari 2016

Fixe periode

Fixe periode


De Fixe periode is de periode waarin een obligatie niet uitgeloot of op een andere manier afgelost kan worden.

Het was in de obligatiewereld niet ongebruikelijk dat een obligatie gedurende de eerste paar jaar van de looptijd niet afgelost werd, waarna dat in de jaren daarna wel gebeurde.
Gebruikte begrippen in fixe periode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fixe
  ... een fixe is een obligatielening met een vaste looptijd en die aan het einde van de looptijd in zijn geheel...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer