dinsdag 22 december 2015

Preferente crediteur

Preferente crediteur


Een preferente crediteur is een crediteur die hetzij een vordering op een debiteur heeft waarvan de voldoening voorrang heeft boven andere bestaande vorderingen op die debiteur, hetzij wiens vordering geprivilegieerd is.
Gebruikte begrippen in preferente crediteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer