dinsdag 22 december 2015

Premiegever

Premiegever


De premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie .

De premiegever betaalt (geeft) de premie en verwerft daarvoor het echt verwerft effecten te kopen (we spreken van een haussepremie) of te deze juist te verkopen (we spreken van een baissepremie).

Dit komt dus overeen met respectievelijk het kopen van een calloptie of van een putoptie.
Gebruikte begrippen in premiegever


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer