maandag 28 december 2015

Uitbreidingsinvestering

Uitbreidingsinvestering


Onder een zogenaamde uitbreidingsinvestering verstaan we een vorm van investeren die gericht is op het vergroten van de productiecapaciteit van het bedrijf.

Aan een uitbreidingsinvestering gaat in het algemeen een zogenaamde investeringsselectie vooraf.
Gebruikte begrippen in uitbreidingsinvestering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer