woensdag 30 december 2015

Reglement voor de wisselhandel

Reglement voor de wisselhandel


Het Reglement voor de wisselhandel is een tweedelig reglement van de Nederlandse Bankiersvereniging voor transacties in vreemde valuta.

Het reglement is gedeponeerd bij de Griffie der Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

Deel I regelt het onderling verkeer tussen de leden van de Nederlandse Bankiersvereniging.

Deel II: bevat de regels voor transacties tussen leden (banken) en niet-leden bijvoorbeeld cliënten
Gebruikte begrippen in reglement voor de wisselhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer