maandag 28 december 2015

Reciprociteit

Reciprociteit


Onder de reciprociteit verstaan we een evenwichtig verloop in de wederzijds toegevoerde transacties en/of aangehouden saldi tussen banken.

Banken kunnen onderling ook reciprociteitsovereenkomsten sluiten.
Gebruikte begrippen in reciprociteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar reciprociteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer