maandag 28 december 2015

Realignment

Realignment


Onder realignment verstaan we een vorm van koersaanpassing binnen een systeem van bij overeenkomst vastgestelde (spil)koersen of pariteiten.

Een voorbeeld van realignment  vinden we bij het Europees Monetair Stelsel.