maandag 28 december 2015

productiefactor arbeid

productiefactor arbeid


Onder de productiefactor arbeid verstaan we alle lichamelijke en geestelijke inspanningen die mensen verrichten en die ten dienste staat van de productie.
Gebruikte begrippen in productiefactor arbeid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer

Begrippen waar productiefactor arbeid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


afnemende meerproductie
  ... Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
arbeidsschaarste
  ... We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren...Lees meer
AIQ
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
arbeidsinkomensquote
  ... Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend...Lees meer
knelpuntfactor
  ... de productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt wordt de knelpuntfactor genoemd...Lees meer
loon in constante prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
loon in lopende prijzen
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
nominaal loon
  ... het nominaal loon is de beloning van de productiefactor arbeid het is het loon uitgedrukt in een geldeenheid dus...Lees meer
reëel loon
  ... het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer