maandag 28 december 2015

Procuratiehouder

Procuratiehouder


De procuratiehouder is in dienst van een vennootschap en hij heeft middels een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd gekregen.

Al naar gelang van de omvang van de verstrekte volmacht wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een "algemene procuratiehouder" en een bijzondere of "beperkte procuratiehouder".

In plaats van procuratiehouder gebruikt men ook wel tekeningsbevoegde.
Gebruikte begrippen in procuratiehouder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer

Begrippen waar procuratiehouder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gewone betalingsopdracht
  ... we spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te...Lees meer