maandag 28 december 2015

primair overschot

primair overschot


Onder de term primair overschot verstaan we dat de inkomsten van de overheid groter zijn dan de uitgaven.  Iets wat tegenwoordig als vrij denkbeeldig moet worden gezien,

Hierbij dienen de rentelasten van de staatsschuld buiten beschouwing te worden gelaten
Gebruikte begrippen in primair overschot


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer